<

Interview Danny Emmerik

Danny Emmerik volgde van 2007 tot 2011 de opleiding Mediatechnologie op het GLR. Nu werkt hij als ICT-specialist voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Niet op mijn plek

‘Voor ik naar het GLR ging, volgde ik een mbo-opleiding voor Administratief Juridisch Medewerker. Na twee jaar besefte ik dat het toch niet was wat ik wilde. Halverwege de opleiding ben ik ermee gestopt, ik zat daar niet op mijn plek. Computers en websites hadden mijn grootste interesse.’ 

Ik kijk terug op een heel leuke tijd op het GLR”

Onderhouden van websites

‘Ik ben vervolgens naar het Grafisch Lyceum Rotterdam gegaan. Ik koos voor de opleiding Mediatechnologie, omdat ik in mijn vrije tijd al vaak bezig was met het onderhouden van websites en forums. Daarnaast probeerde ik ook af en toe zelf een website te maken. De opleiding Mediatechnologie zou mij meer leren over de veel gebruikte webprogrammeertaal PHP en daar zag ik wel een toekomst in. Achteraf ben ik (mede door mijn stageplek) niet deze kant op gegaan, het is bij vrijetijdsbesteding gebleven. Maar doordat ik webservers onderhoud, heb ik nog steeds veel aan die kennis bij het onderhouden van websites.’ 

'Op het GLR heb ik een goede basis opgebouwd voor het werkleven'

Domeinen opzetten

‘Voor mijn huidige baan heb ik het meeste gehad aan de kennis voor het opzetten van een domein. Je leert alles wat nodig is om een eigen netwerk op te zetten binnen een bedrijf. Ik beheer momenteel webservers, maar doordat ik ook kennis van mailservers en active directory heb, helpt het je in het vinden van oplossingen.’ 

Leuke tijd

‘Ik kijk terug op een hele leuke tijd op het GLR. Ik heb heel leuke mensen leren kennen (die ik nog steeds zie) en ik heb een goede basis opgebouwd voor het werkleven.’